Navrhované změny v zákoně o DPH

Podle navrhované změny zákona o DPH by mělo být vypuštěno ustanovení, podle něhož není nárok na odpočet u osobních automobilů. Jde o návrh velmi podmíněný konsensem v Parlamentu. Na něj navazují související návrhy. Navrhuje se vypustit ustanovení, podle kterého je...

Průměrné ceny pohonných hmot 2008 pro podnikatele

Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2008 jsou daňově uznatelnými náklady pohonné hmoty spotřebované poplatníkem při jízdě vlastním automobilem nezahrnutým do obchodního majetku nebo při jízdě silničním motorovým vozidlem...

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2009

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snižuje od 1. 1. 2009 platby sociálního pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) to bude v praxi znamenat, že procento pojistného na důchodové pojištění a...

Zálohy na zdravotní pojištění od 1.1.2009

Nejpozději do 9. 2. 2009 jsou OSVČ povinny uhradit zálohu na zdravotní pojištění minimálně ve výši 1 590 Kč. Zálohu na pojistné na zdravotní pojištění ve výši minimálně 1 590 Kč musí poprvé za leden 2009 uhradit všechny osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou...

Sněmovna změnila podmínky pro daňovou slevu na manželku

Poslanecká sněmovna  v závěrečném čtení schválila návrh, který mění podmínky pro uplatňování daňové slevy na manželku nebo manžela. Pokud si manželka ve společné domácnosti vydělá méně než 68.000 korun, bude si moci její manžel odečíst z daně 24.840 korun. Doposud byl...

Vláda schválila zvýšení garancí za vklady v bankách na 50.000 EUR

14. října 2008 - Vláda dnes na svém mimořádném zasedání schválila v reakci na krizi finančních trhů zvýšení garancí za vklady v tuzemských bankách. Podle novely by klienti měli mít pojištěno 100 procent svých vkladů do maximálního limitu 50.000 eur (asi 1,24 milionu...

Záloha silniční daň

Upozorňujem klienty, že k 15.10.2008 je splatná záloha na silniční dani za 3 čtvrtletí tohoto roku.

Novela zákona o silniční dani schválena

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o dani silniční, cílem které je přimět podnikatele k pořizování vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Poslanci schválili novelu zákona o silniční dani, díky níž bude při výpočtu slevy na dani nově záležet na stáří vozu,...

Mácovi – nový web

Spustili jsme novou webovou prezentaci. Věříme, že Vás zaujme a že vám umožní snadnější přístup k hledaným informacím. Rádi přivítáme vaše náměty.

Kdy musí podat zaměstnanec daňové přiznání?

Ne všichni zaměstnanci mohou požádat o roční zúčtování daně svého zaměstnavatele. Podle zákona o daních z příjmů jim vzniká povinnost podat daňové přiznání. Podmínky pro podání přiznání upravuje § 38g zákona o daních z příjmů. Ani pokud má zaměstnanec příjmy pouze ze...

Nesoulad termínu na zdravotním pojištění

Termíny pro podání přehledů u zdravotního a sociálního pojištění se sjednotily, takže oba stačí podat na konci dubna. Doplatek na zdravotní pojištění za ukončený rok se ale musí zaplatit jako dřív do osmi dnů po podání daňového přiznání, a ne do osmi dnů po podání...