Hot-line řešení zajišťuje v co nejkratším čase – nejdéle do druhého dne, zpracování stanovisek k problémům našich klientů.

  • zpracování daňových přiznání
  • průběžná spolupráce a poradenský servis
  • zastupování před státními orgány v řízení o daních, pojistném na sociální a zdravotní pojištění, poplatcích a jiných podobných platbách
  • zpracování stanovisek ke konkrétním účetním a daňovým otázkám
  • úplné zpracování účetních závěrek společností
  • návrh a realizace daňově-optimalizačních kroků
  • daňově-právní projektování kontraktů a podnikatelských struktur
  • odklad daňového přiznání

Na námi poskytovaném daňovém poradenství se podílí i externí auditoři a daňoví poradci, dle specifických požadavků klienta, což umožňuje dosahovat vysoké kvality ve všech oblastech daňového poradenství.

Oprávnění a certifikáty :
Členství v Komoře daňových poradců ČR – číslo osvědčení 00001657