Velkou změnou je daňové zvýhodnění na první dítě , které se od příštího roku zvýší o 150 Kč měsíčně proti roku 2017, tedy ze současných 13.404 Kč ročně na 15.204 Kč ročně. V předchozích letech přitom vláda zvyšovala daňové zvýhodnění jen na druhé a další dítě. Na druhé dítě sleva činí 19.404 korun ročně a na třetí a další 24.204 korun.

Od února 2018 pak mohou muži nastoupit na týdenní otcovskou dovolenou, a to kdykoliv během prvních šesti týdnů od narození dítěte. „Za tuto dovolenou budou pobírat náhradu mzdy ve stejné výši jako matka, tedy 70 procent z denního vyměřovacího základu,“ Nárok budou mít jak zaměstnanci, tak i podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Pro rodiny s dětmi také od nového roku stoupne o 1200 korun na 12.200 ročně školkovné.

Od příštího roku se také sníží stropy výdajů uplatňovaných procentem z příjmů, tedy tzv. paušální výdaje, na polovinu. U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností to bude z 1,6 milionu korun ročně na 800.000 Kč. U příjmů z ostatních živností mimo řemeslných to bude pokles z 1,2 milionu na 600.000 Kč, u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku na 300.000 Kč a u jiných příjmů ze samostatné činnosti na 400.000 Kč.

Snížení stropu souvisí s možností podnikatelů využívajících paušály uplatnit daňovou slevu na manžela, manželku či daňové zvýhodnění na dítě. To bylo možné doposud pouze v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů určených procentem z příjmů nepřesáhly polovinu celkového základu daně.

V případě EET ministerstvo nedávno konstatovalo, že start třetí a čtvrté vlny bude muset zřejmě odsunout. Důvodem je rozhodnutí Ústavního soudu z poloviny prosince, které mimo jiné zrušilo plánovaný start dalších etap EET. Soud uvedl, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Start třetí vlny byl plánovaný na březen a čtvrté na červen.

Mezi další daňové změny příští rok patří například zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků nebo zvýšení sazby daně ze zemního plynu určeného k pohonu motorů.

Zpětně za rok 2017 si pak budou moci lidé snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část za odběr krve nebo jejích složek, a to o 3000 Kč místo dosavadních 2000 Kč.