Důležité odkazy v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví, finančnicství.

Adresář finančních orgánů – informace a kontakty
ARES – administrativní registr ekonomických subjektů
Daňový portál – Ministerstvo financí ČR
Česká národní banka – kurzy devizového trhu
Český statistický úřad – státní správa, statistika
Daňové formuláře – státní správa, formuláře, tiskopisy
Obchodní rejstřík – Justice, české soudnictví
Obchodní věstník – aktuální firemní informace
Ministerstvo financí ČR – státní správa, MFČR
Plátci DPH – hledání plátců DPH podle identifikačních čísel (DIČ)
Plátci SD – registr plátců spotřebních a ekologických daní
Portál veřejné správy – na úřad přes internet
Registr živnostenského podnikání – vyhledání podnikatelského subjektu
Sbírka zákonů – MVČR – stejnopisy zákonů a mezinárodních smluv