Vážení klienti,

jak jste již byli informováni, od roku 2016 vzniká pro plátce DPH nová povinnost,
a to podávání kontrolního hlášení.

Toto hlášení se bude u všech plátců podávat měsíčně a pouze elektronicky. Termín
podání je vždy 25. dne v měsíci, je zrušena 5denní lhůta liberace.

Komunikace s úřady bude probíhat elektronicky přes datovou schránku, případně
emailem (kdo nemá datovou schránku). Na veškeré výzvy je třeba včas reagovat.

Pro Vás to znamená:

  • nosit doklady včas, nejpozději 10. – 15. den v měsíci
  • u vydaných faktur s hodnotou nad 10 000,-Kč včetně DPH dodržovat všechny náležitosti, hlavně DIČ odběratele
  • nahlásit nám ID datové schránky a používaný email
  • pravidelně kontrolovat datovou schránku a nahlášený email
  • informovat nás neprodleně o výzvách z úřadů

Vzhledem k tomu, že se rozšíří objem naší práce pro váš daňový subjekt, budeme
nuceni zvýšit cenu našich služeb.

I když to nebude snadné, věříme, že to společně zdárně zvládneme.