Tuzemské stravné pro rok 2012

Sazby základní náhrady za 1 km zůstávají stejné jako v předchozím roce, tj. na úrovni 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek a 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel. Stravné se pro rok 2012 mírně zvyšuje a činí: a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta...

Dohoda o provedení práce od 1. 1. 2012

Dohodu o provedení práce, která bude sjednána nejdříve 1. 1. 2012, je možné sjednat až na 300 hodin v kalendářním roce. Nedotčená od 1. 1. 2012 zůstává zásada, že do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním...

Změny v DPH Senát neschválil

Návrh novely zákona o DPH,  nebyl schválen Senátem. Lze však očekávat, že Poslanecká sněmovna návrh opětovně podpoří a ke změně snížené sazby daně na 14 % a dalším úpravám v zákoně od 1. ledna 2012 nakonec dojde. Nejbližší schůze Poslanecké sněmovny začne v úterý 25....

Důchodové pojištění od 30. 9. 2011

S účinností od 30. 9. 2011 byla schválena zásadní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Novela sice nebyla v červenci podepsána prezidentem, ale nebyla ani vrácena, a tak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 22. července pod číslem 220/2011 Sb. S účinností...

MPSV zveřejnilo kalkulačku k důchodové reformě

V souvislosti s důchodovou reformou zpracovalo MPSV v elektronické verzi důchodovou kalkulačku, podle které si lidé budou moci orientačně vypočítat výši svého budoucího důchodu. Nová webová aplikace poskytne několik důležitých informací, a to nejen o předpokládaném...

Podání daňového přiznání ještě tento týden bez postihu

Nestihli jste do 1. dubna podat daňové přiznání? Máte možnost je podat bez postihu dalších 5 pracovních dní, tj. do pátku 8. dubna. Důvodem této benevolence finančních úřadů je nový daňový řád a nový systém počítání lhůt a termínů. V daňovém řádu je nastaven nový...

Nezapomeňte

 15.04.2011    daň silniční    záloha na daň za 1. čtvrtletí 2011

Změna termínu pro podání daňového přiznání

Od 1. 1. 2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání. Nová úprava pozitivně ovlivní termín k podání přiznání k dani z příjmů, a to včetně termínu její splatnosti. Poslední možnost k...

Cestovní náhrady a stravné v roce 2011

Sazby stravného a základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro rok 2011 stanovuje vyhláška č. 377/2010 Sb. Stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty v roce 2011 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v neveřejné sféře stravné nejméně ve výši: a) 63...

Mimořádné odpisy majetku pořízeného do 30. 6. 2010

V průběhu roku 2009 byl zákon o daních z příjmů novelizován zákonem číslo 216/2009 Sb., který přinesl mimořádné odpisy majetku v 1. a 2. skupině. Doba odpisování je zkrácena z 3 let na 1 rok u majetku v 1. skupině a z 5 let na 2 roky u majetku v 2. odpisové skupině. U...

Průměrné ceny PHM 2009, 2010 pro cestovní náhrady OSVČ

Základní náhrada za 1 km jízdy pro rok 2009 i 2010: 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek 3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel průměrné ceny PHM OSVČ Kč/litr od 1.1.2010 Kč/litr od 1.1.2009 benzin Special BA-91 28,50 26,30 benzin Natural BA-95 28,70...

Stravné 2009 a 2010 – diety OSVČ při cestách v tuzemsku

Stravné si jako daňově uznatelný výdaj na cestovní náhrady můžeme uplatnit při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu.(Zaměstnanci mají nárok na stravné i při cestách trvajících 5-12 hodin.) Jako OSVČ můžeme uplatnit stravné v rozmezí:...