Účetnictví je zpracováno s použitím software Inforis, Pohoda, Byznys Win a Duna. Daňovou evidenci zpracováváme v programu JUKWin.

  • vedení podvojného účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • mzdy a personalistika
  • sestavování podkladů pro přiznání úvěrů

Pro naše klienty jsme schopni vést internetové účetnictví.