Upozorňujem klienty, že k 15.10.2008 je splatná záloha na silniční dani za 3 čtvrtletí tohoto roku.