Nejpozději do 9. 2. 2009 jsou OSVČ povinny uhradit zálohu na zdravotní pojištění minimálně ve výši 1 590 Kč.

Zálohu na pojistné na zdravotní pojištění ve výši minimálně 1 590 Kč musí poprvé za leden 2009 uhradit všechny osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Jedná se o OSVČ, které podle „Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2007″ platily v roce 2008 zálohy nižší než 1 590 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy za leden 2009 je pondělí 9. 2. 2009. Zálohu v téže výši budou muset hradit rovněž OSVČ, které zahájí v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost.