Video Uganda 2018

Prohlédněte si propagační video, které Vám představí samotné srdce Afriky Ugandu. Objevte její přírodu právem nazývanou tajnou zahradou Afriky, ale i rozvíjející se turismus nebo moderní architekturu, zvyky a rituály. [video width="720" height="576"...

Co nás čeká v Novém roce?

Velkou změnou je daňové zvýhodnění na první dítě , které se od příštího roku zvýší o 150 Kč měsíčně proti roku 2017, tedy ze současných 13.404 Kč ročně na 15.204 Kč ročně. V předchozích letech přitom vláda zvyšovala daňové zvýhodnění jen na druhé a další dítě. Na...

Zahraniční DPH

Do 30. září lze požádat o vrácení daně za plnění uskutečněná v jiném členském státě. Pokud český plátce daně uhradil v roce 2016 daň jiného státu EU, může o její vrácení požádat do 30. září 2017. Musí však být splněny následující podmínky: Jde o daň uplatněnou...

Minimální mzda od 1.1.2016

Od roku 2016 se zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. V návaznosti na to se valorizují také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro...

Kontrolní hlášení

 Vážení klienti, jak jste již byli informováni, od roku 2016 vzniká pro plátce DPH nová povinnost, a to podávání kontrolního hlášení. Toto hlášení se bude u všech plátců podávat měsíčně a pouze elektronicky. Termín podání je vždy 25. dne v měsíci, je zrušena 5denní...

Nespolehlivý plátce DPH

V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam...

Platby v hotovosti

V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.

Podnikání a peněžitá pomoc v mateřství

Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání. Živnost však nesmí vykonávat osobně. Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pobírá PPM z nemocenského pojištění z titulu OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně...

Pokuty za neplnění daňových povinností nově

Parlament projednává spolu s balíkem jiných daňových novel i změnu daňového řádu, která by měla přinést změnu v pokutování daňových subjektů. Mělo by proto dojít ke změně daňového řádu tak, aby bylo možné subjekty sankcionovat za nesplnění nepeněžních povinností....

Uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob

Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní...

DPH elektronicky výkladem GFŘ

Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k elektronickému podání v oblasti DPH od 1. ledna 2014, které se týká i přiznání za rok 2013 učiněná v roce 2014. Upozorňuje na výjimky, kdy i osoby bez obecné povinnosti elektronických podání musí podávat elektronická...