Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k elektronickému podání v oblasti DPH od 1. ledna 2014, které se týká i přiznání za rok 2013 učiněná v roce 2014. Upozorňuje na výjimky, kdy i osoby bez obecné povinnosti elektronických podání musí podávat elektronická souhrnná hlášení nebo elektronický výpis z evidence u stavebních prací.

Generální finanční ředitelství ve své informaci potvrzuje a upozorňuje na následující body

Co je povinen podat plátce elektronicky?

  • daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a hlášení včetně příloh,
  • přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů.

Na koho se tato povinnost vztahuje?

  • Plátci – právnické osoby
  • Plátci – fyzické osoby s obratem nad 6 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců
  • Plátci – fyzické osoby s povinností činit podání elektronicky ze zákona

Z uvedeného vyplývá, že se povinnost netýká identifikovaných osob. Pozor však na to, že má-li identifikovaná osoba povinnost podat souhrnné hlášení, pak je povinna ho podat elektronicky podle § 102 zákona o DPH.

Obdobně vznikne-li plátci povinnost podat elektronický výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH, nehraje roli, zda má obrat pod 6 mil. Kč.

Kdy vzniká tato povinnost poprvé?

Povinnost podat přiznání elektronicky se týká i daňového přiznání za prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno.

Pokud plátce – fyzická osoba – překročí obrat, pak jí vzniká povinnost elektronického podání od podání za následující zdaňovací období. Například při překročení v únoru 2014 od dubna 2014 u měsíčního plátce a od července u čtvrtletního plátce.

Pokud plátce – fyzická osoba přesáhl obrat 6 mil. Kč v roce 2013, má povinnost podávat elektronické podání od února 2014 (u měsíčního plátce) nebo od 2. čtvrtletí 2014 (u čtvrtletního plátce).