Parlament projednává spolu s balíkem jiných daňových novel i změnu daňového řádu, která by měla přinést změnu v pokutování daňových subjektů.

Mělo by proto dojít ke změně daňového řádu tak, aby bylo možné subjekty sankcionovat za nesplnění nepeněžních povinností. Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy by nově měla postihovat dva okruhy nesplnění povinností:

  • nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti a
  • nesplnění povinnosti elektronické formy podání. 

Pokutu do výše 500 000 Kč by bylo možné uložit daňovému subjektu nebo jiné osobě zúčastněné na správě daní, pokud tato osoba nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

U nesplnění povinnosti elektronické formy podání je zvažována paušální pokuta ve výši 2 000 Kč.