Pojistné přiznání

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská...

Přiznání k DPH za prosinec a IV. čtvrtletí 2013 již elektronicky

Od 1. ledna 2014 vzniká plátcům povinnost posílat veškerá podání výhradně elektronicky. Jen omezeného okruhu plátců se tato povinnost nedotkne. Co je povinen podat plátce elektronicky? daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k přiznáním a...

DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky

Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku...

Povinné značení lihu od 1.12.2013

Jaké změny pro Vaše podnikání přináší od 1.12.2013 nový zákon o povinném značení lihu: Pro osoby povinné značit líh (výrobce a dovozce lihovin) a distributory lihovin (velkoobchody a ostatní kdo prodávají lihoviny subjektům k dalšímu prodeji) je od 1.12.2013 povinná...

Pravidla fakturace podle výkladu daňové správy

Související Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k požadavkům na věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu, čitelnost a jeho další uchovávání. Splnění uvedených požadavků je nezbytné pro obhajobu nároku na odpočet DPH. Zákon o DPH...

Nespolehlivý plátce DPH

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, ve které blíže specifikují, co považuje za závazné porušení povinností plátce a kdy se v registru plátců objeví první údaje o nespolehlivosti. Od roku 2013 obsahuje zákon o DPH nový institut nespolehlivého plátce a...

Platby finančním úřadům od 1.1.2013

Od 1.1.2013 platí pro finanční úřady nové matriky. Veškeré platby je nutno zasílat již na tato nová čísla účtů. Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) od 1. 1. 2013 Název finančního úřadu Sídlo finančního...

Cestovní náhrady od 1.1.2013

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč. Stravné Za každý...

Pravidelné pracoviště z pohledu cestovních náhrad

Novela zákoníku práce provedená s účinností od 1. 1. 2012 zákonem č. 365/2012 Sb. omezila možnost sjednávání pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad v rozsahu širším než jedna obec. Tato úprava je obsažena v nově vloženém § 34a ZP. Toto ustanovení...

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Nezapomeňte, že firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě, že firma má povinnost auditu, zveřejňuje nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu. Způsoby...

Daňová rizika “ švarcsystému“

Překlasifikace obchodního vztahu k dodavatelům na pracovněprávní přináší celou řadu dopadů na společnost – odběratele, pro přehodnocení zaměstnavatele. Pokud se zaměřme na daňové, mohou nastat následující situace: 1.   Je-li společnost v roli odběratele a vztah...