Návrh novely zákona o DPH,  nebyl schválen Senátem. Lze však očekávat, že Poslanecká sněmovna návrh opětovně podpoří a ke změně snížené sazby daně na 14 % a dalším úpravám v zákoně od 1. ledna 2012 nakonec dojde. Nejbližší schůze Poslanecké sněmovny začne v úterý 25. října

Podle tohoto návrhu by měla být snížená sazba daně zvýšena z dosavadních 10 % na 14 % s účinností od r. 2012 a následně by měla být zavedena pouze jedna sazba daně ve výši 17,5 % s účinností od r. 2013.