S účinností od 30. 9. 2011 byla schválena zásadní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Novela sice nebyla v červenci podepsána prezidentem, ale nebyla ani vrácena, a tak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 22. července pod číslem 220/2011 Sb.

S účinností od 30. 9. 2011 tak dojde k postupné změně vzorce pro výpočet důchodů. Cílovým stavem (pro důchody přiznávané od 1. 1. 2015, k první změně však dojde již k 30. 9. 2011) je započítávat osobní vyměřovací základ (dále jen „OVZ“) v rozmezí od 44 % průměrné mzdy až do 4násobku průměrné mzdy do výpočtového základu pro důchod 26 % – v současné době je OVZ v pásmu od 11 000 Kč do 28 200 Kč započítáván 30 % a nad 28 200 Kč je započítáván 10 % (právě 10% zápočet OVZ byl shledán jako protiústavní; ÚS respektuje princip solidárnosti, ale princip zásluhovosti nemůže být téměř úplně potlačen, což se v daném případě stalo).

Výpočtový vzorec počítá se stropem vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění (již pro rok 2012) na úrovni 48násobku průměrné mzdy (původně se počítalo dokonce s 36násobkem, Senát navrhoval zvýšit na 60násobek).