Termín pro podání daňového přiznání se opět blíží. Upozorňuje všechny daňové poplatníky, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2008, že termín pro jeho podání je do 31. března (úterý) letošního roku.  Ti, kdož chtějí využít služeb daňového poradce a posunout termín pro podání daňového přiznání a úhradu daňové povinnosti,  musí opět tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu  v termínu do 31.března.