Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů fyzickým a právnickým osobám v průběhu kalendářního roku 2009. Tento krok patří do souboru opatření Národního protikrizového plánu vlády.

Rozhodnutí se vztahuje pouze na fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnické osoby, pokud k 1. prosinci 2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců. „Jedná se o další opatření s cílem podpořit efektivnější nakládání s finančními prostředky v podnikatelském sektoru,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.
 
Přesně znění uvedeného rozhodnutí je možné nalézt na internetových stránkách české daňové správy a Ministerstva financí ČR.