Návrhy změn v daňové oblasti

I. DPH
· zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %
· uplatnění snížené sazby daně na ekologická paliva

II. Daň z příjmů právnických osob
· snížení sazeb
· postupná reforma základu daně
· opravné položky k pohledávkám

III. Daň z příjmů fyzických osob
· změna sazeb: pouze jedna sazba 15 %
· změna systému základu daně – superhrubý příjem
· sjednocení srážkové daně na 15 %
· zvýšené slevy na dani přinese rodinám větší podporu než společné zdanění manželů
· zrušení minimálního základu daně
· zavedení slevy na dani pro důchodce

IV. Zdanění majetku
· osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí, obce budou mít možnost ovlivnit výše sazby daně
· osvobození dědictví u II. skupiny od daně dědické
· osvobození darů u I. a II. skupiny od daně darovací

V. Správa daní
· zrušení registračních pokladen
· rozšíření editační povinnosti

VI. Další reformy na straně výdajů umožní provedení následujících změn:
· zrušení daně z převodu nemovitostí
· osvobození příjmů z dividend a z kapitálových výnosů