V zákoně o daních z příjmů navrhuje daňová reforma mimo jiné také zrušení minimálního základu daně.

Zrušení minimálního základu daně se navrhuje na základě programového prohlášení a je třeba počítat s tím, že bude mít negativní rozpočtový dopad. Nicméně minimální základ daně je do jisté míry kontroverzním opatřením, které způsobovalo to, že poplatník byl povinen uhradit určitou výši daně přesto, že jeho skutečně dosažený základ tomu vůbec neodpovídal, a proto byl oprávněným předmětem časté kritiky ze strany poplatníků, zejména živnostníků.

Kromě toho ponechání tohoto institutu v zákoně při současné poměrně radikální změně v sazbách daně a zejména výše slevy na dani zcela ztrácí praktický význam. Daň vypočtená z minimálního základu daně by po uplatnění slevy na dani byla vždy nulová.