Reforma veřejných rozpočtů připravila tyto změny ve zdanění právnických osob:

· snížení firemních daní v roce 2008 na 21 %,
· prodloužení doby odepisování u osobních automobilů na 5 let,
· zrušení limitu 1,5 mil. Kč pro daňové odpisování osobních automobilů,
· prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu:
  u nemovitostí na 30 let, u movitého majetku se musí rovnat době odpisování.
· zpřísnění pravidel tzv. nízké kapitalizace,
· osvobození zisku z prodeje podílu na společnosti,
· zrušena definice obvyklé výše úroků u půjček (140 % diskontní sazby )
· zavedení daňové uznatelnosti likvidovaných zásob,
· rozšíření daňové znatelnosti vedlejších provozních nákladů,
· přidanění neuhrazených „daňových“ závazků.