Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se blíží a proto přinášíme několik nejčastějších dotazů, týkajících se právě společného zdanění manželů.

Dotaz: Za loňský rok 2005 budeme s manželkou naše příjmy danit společně. Mé daňové přiznání mi již několik let zpracovává daňový poradce, takže ho podávám k 30. 6. 2006. Může manželka podat své daňové přiznání k 31. 3. 2006?

Odpověď: Podle § 13a odst. 6 ZDP podávají daňové přiznání oba manželé ve stejné lhůtě. Pokud jeden z manželů podává daňové přiznání k 30. 6. 2006 prostřednictvím daňového poradce, pro splnění výše uvedené podmínky by měl i druhý z manželů podat do 31. 3. 2006 správci daně plnou moc k zastupování daňovým poradcem a podat své daňové přiznání ve stejné lhůtě, tj. do 30. 6. 2006.

Dotaz: Dne 9. 2. 2006 jsme byli s manželem rozvedeni. V roce 2005 jsme žili ve společné domácnosti s naším nezletilým synem. V lednu jsme manžel i já podali daňové přiznání na náš finanční úřad, v něm jsme uplatnili společné zdanění manželů. Je to správné?

Odpověď: Pokud jste daňové přiznání podali v době trvání Vašeho manželství, tj. do 9. 2. 2006, podali jste ho ve stejné lhůtě, tj. ve Vašem případě do 31. 3. a v roce 2005 jste vyživovali ve společné domácnosti nezletilého syna, postupovali jste správně v souladu s § 13a ZDP.

Dotaz: Jsem na mateřské dovolené a manžel už podal dne 26. 1. 2006 daňové přiznání za rok 2005. Dne 10. 2. 2006 zjistil, že by se nám vyplatilo uplatnit společné zdanění manželů, můžeme ještě podat daňové přiznání?

Odpověď: Podle § 13a odst. 7 ZDP po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nelze způsob stanovení základu daně a daně formou společného zdanění uplatněný v daňovém přiznání měnit. Ve Vašem případě však lhůta pro podání daňového přiznání ještě neuplynula, a tak opravné daňové přiznání lze podat do lhůty pro podání daňového přiznání (tj. oba manželé do lhůty 31. 3. 2006 nebo 30. 6. 2006 v případě podání prostřednictvím daňového poradce).