Od 15. března je na všech pobočkách České pošty v republice k dispozici Daňová složenka, nový platební doklad, jehož prostřednictvím je možné finančnímu nebo celnímu úřadu platit daně.

Okruh míst, kde je možné daň v hotovosti zaplatit, se tak rozšiřuje o více než 3 400 poboček České pošty. Na platbu daně novou Daňovou složenkou se nevztahuje žádný poplatek za úhradu v hotovosti.

Platbou prostřednictvím daňové složenky dojde jednoznačně k úspoře pro poplatníka. Například při platbě do 5 000 Kč je to úspora 20 Kč, v případě platby do 50 000 Kč se jedná o úsporu 30 Kč a při platbě za každých dalších započatých 10 000 Kč je úspora 5 Kč.

Zásadní význam má daňová složenka především pro daň z nemovitostí. Mezi poplatníky této daně výrazně převažují fyzické osoby, které zpravidla preferují možnost úhrady daně složenkou, případně i v hotovosti u pokladen finančních úřadů. I když to zákon neukládá, finanční úřady zasílají každoročně poplatníkům, především fyzickým osobám, složenky k úhradě daně z nemovitostí ve snaze usnadnit jim placení daně a zároveň je informovat o stavu jejich osobních daňových účtů.

Tisk složenek a jejich distribuce probíhá na finančních úřadech v návaznosti na zpracování daňových přiznání a vyměření daně z nemovitostí zpravidla v průběhu dubna s ohledem na skutečnost, že splatnost daně z nemovitostí, resp. u částek vyšších než 1 000 Kč termín úhrady první splátky, je 31. květen. Poplatník daně z nemovitostí pak uhradí svou daňovou povinnost prostřednictvím této zaslané daňové složenky na jakékoliv pobočce České pošty.

Platba daní v hotovosti na všech pobočkách České pošty je zajištěna s účinností od 15. března 2006.