Některé služby budou zřejmě i nadále spadat do vyšší sazby daně z přidané hodnoty. Poslanecká sněmovna totiž na své řádné zářijové schůzi už asi nestihne schválit příslušnou vládní novelu zákona o DPH. Jiná schůze sněmovny až do říjnových voleb zatím oznámena není. Návrh novely vyplývá z dohody ministrů financí EU o možnosti využití zařazení služeb s vysokým podílem lidské práce. Do snížené sazby DPH měly být zařazeny:

  • Knihy bez ohledu na formu, do přílohy č. 1 mají být tedy doplněny tyto položky: 8523.29.33 – Knihy nahrané na magnetických médiích, 8523.40.25, 8523.40.31, 8523.40.39 – Knihy nahrané na optických médiích.
  • Do přílohy č. 2 mají být nově zařazeny položky: 52.71 Opravy obuvi a koženého zboží a 52.74 Opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu.
  • Kromě ubytovacích služeb mají snížené sazbě DPH podléhat též restaurační služby mimo dodání tabákových výrobků a alkoholických nápojů uvedených v Harmonizovaném systému popisu číselného označování zboží v položkách 2203 – 2208.
  • Další změnou přílohy č. 2 by mělo být doplnění o položku 93.02 Kadeřnické a holičské služby.

Ustanovení § 48 zákona má být účinné do 31. 12. 2010. Podle tohoto ustanovení se u oprav, modernizací a rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu uplatňuje snížená sazba daně. Podle návrhu novely mělo být zrušeno časové omezení a zařazení uvedených služeb do snížené sazby DPH, mělo by platit i po 1. 1. 2011. Účinnost výše popsaných změn by měla nastat dnem vyhlášení schváleného zákona ve Sbírce zákonů.