Prezident podepsal zrušení knihy jízd
17.8.2009, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podnikatelé budou mít možnost výběru mezi knihou jízd a paušálním odpočtem. Zrušení knihy jízd znamená, že namísto dosavadního vedení evidence služebních jízd si podnikatelé budou moci nově započítat do nákladů paušální odpočet 5 000 Kč měsíčně za jedno služební auto. Tento odpočet bude moci uplatnit na maximálně tři firemní automobily. Analýza MPO vyčíslila administrativní zátěž spojenou s vedením knihy jízd na 850 milionů Kč za rok. Kniha jízd je doklad, do kterého podnikatel zaznamenává údaje o jízdách automobilu v obchodním majetku firmy nebo soukromého vozu, který podnikatel využívá pro svou podnikatelskou činnost.