V roce 2006 se změní výše záloh na pojištění na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných.

Nové zálohy bude OSVČ platit až po podání Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2005. OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Dosud je to minimálně 1 192 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě OSVČ hlavní povinná vždy, tedy i v případě, že je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude po podání Přehledu za rok 2005 minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč (dosud je to minimálně 530 Kč). OSVČ vedlejší bude v roce 2006 platit zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2006 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2005 byl alespoň 42 922 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné. U OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 2005 činit 208 Kč měsíčně, u OSVČ vedlejší pak 83 Kč měsíčně. Dosud je to u OSVČ hlavní 178 Kč měsíčně, u OSVČ vedlejší pak 79 Kč měsíčně.