V rámci úsporného balíčku, který je doprovodným zákonem k návrhu státního rozpočtu, byly schváleny změny v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a dále v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změny již schválil Parlament a podepsal prezident.

Dosavadní maximální roční vyměřovací základ na úrovni 48násobku průměrné mzdy byl zvýšen na 72násobek průměrné mzdy. To znamená, že osoby s vyššími příjmy budou od roku 2010 platit pojistné z vyšších příjmů. Zatímco podle dosavadního znění předpisů by se pojistné platilo maximálně z 1 130 640 Kč, po novele se bude pojistné platit až do základu 1 695 960 Kč.