Senát podle očekávání schválil novelu, která má nový insolvenční zákon sladit se stovkou dalších norem. Přijetí novely je nezbytné například kvůli spuštění insolvenčního rejstříku od ledna 2008. Nové úpadkové právo má umožnit věřitelům lépe chránit svůj majetek a urychlit konkurzní řízení. Novelu nyní dostane k posouzení prezident republiky.

Novela má odstranit některé nedostatky a výkladové nejasnosti platného zákona, mění také terminologii. Například místo termínu správce konkurzní podstaty zavádí pojem insolvenční správce, konkurzní podstatu střídá majetková podstata a místo úpadce bude dlužník.

Dosavadní konkurzní právo se řídilo podle mnohokrát pozměňovaného zákona o konkurzu a vyrovnání. Zastaralý systém konkurzního řízení umožňoval podle tvůrců nového zákona spekulativní manipulace s majetkem úpadců, krácení práv věřitelů i neodpovídající délku řízení. Insolvenční zákon má kromě zrychlení konkurzů umožnit také ozdravení problémových podniků. Zákon nově zavádí také osobní bankroty pro předlužené lidi a nabízí možnosti jejich oddlužení mimo exekuční režim.

Podobnou novelu parlament projednával už loni. Tehdy ale poslanci k vládní předloze přidali desítky dalších novel, což Senát odmítl. Sněmovna se s tím už v předvolebním období nestihla vyrovnat. Nyní se poslanci omezili pouze na několik úprav. Například elektronicky zaslaný návrh na úpadek by měl od Nového roku být kvůli ochraně před zneužitím v konkurenčním boji opatřen úředně ověřeným podpisem nebo elektronickým podpisem. Firmy, které čelí návrhu na úpadek, by pak měly být z výběrových řízení vyloučeny až poté, co by soud uznal oprávněnost návrhu.