Daň z příjmů právnických osob a daňová reforma

Navrhovaná daňová reforma obsahuje postupné snižování sazby daně u právnických osob, které by však mělo být rozpočtově neutrální a proto je provázeno rozšiřováním základu daně.

Snížení sazby daně z příjmů právnických osob se navrhuje v roce 2008 na 22 %, v roce 2009 na 20 % a v roce 2010 na 19 %. Dopady ze snížení sazby daně budou kompenzovány v počátečním období rozšířením základu daně, v dalším období by měly být vyrovnány efekty vyšší dynamiky vykazování základu daně doprovázející zpravidla trend snižování daňového zatížení.

V zákonu o daních z příjmů se jedná o následující úpravy:

1. zrušení daňové uznatelnosti nákladů na závodní stravování

2. další omezení daňové uznatelnosti úroků, zejména zpřísněním pravidel nízké kapitalizace a limitem max. úrokové sazby,

3. zdanění ostatních příjmů u loterií a her nad rámec vsazených částek (např. manipulační poplatek u kursových sázek),

4. dodanění neuhrazených závazků,

5. zrušení možnosti daňového odpisu pohledávek splatných do 31. 12. 1994.

V zákonu o rezervách se jedná o následující úpravy:

1. zahájení procesu odstraňování nepřiměřeného (tj. 100%) přenášení podnikatelských rizik formou automatického uplatňování tvorby účetních rezerv v pojišťovnictví jako plně daňově uznatelného výdaje,

2. ukládání prostředků rezerv na opravu hmotného majetku na účet v bance,

3. zpřísnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám, které nejsou řešeny soudně.