Vládní návrh zákona o registračních pokladnách senátoři zamítli a vrátili poslancům, aby o něm hlasovali znovu.

Vládní návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou by měl nabýt účinnosti dnem 1. července 2005.

1. Ode dne účinnosti zákona každý daňový subjekt, který provozuje maloobchodní nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění a který používá jakoukoli elektronickou pokladnu, bude mít povinnost vystavit a předat zákazníkovi potvrzení o platbě za maloobchodní prodej zboží nebo poskytnutí hostinské činnosti formou dokladu tištěného touto pokladnou, s možným využitím § 3 odst. 8 zákona. Tuto svou povinnost oznámí zákazníkovi viditelným upozorněním v každém pokladním místě textem uvedeným v návrhu zákona: „Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy.“.

Od tohoto data též vzniká, v souvislosti s navrženou novelou ustanovení § 31 odst. 17 zákona o živnostenském podnikání, všem podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, povinnost vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté službě, a to pokud přesahuje platba výši 50 Kč.

2. Počínaje dnem účinnosti projednávaného návrhu zákona o registračních pokladnách mohou výrobci nebo dovozci, kteří mají v úmyslu na český trh dodávat pokladny splňující funkční a technické podmínky, které zákon stanoví, podat návrh Ministerstvu financí na certifikaci určitého typu registrační poklady s fiskální pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační pokladna doplněna fiskální pamětí. Na základě úplného návrhu podaného do 31. října 2005 rozhodne Ministerstvo financí o certifikaci typu pokladny nejpozději do 31. prosince 2005; od 1. listopadu 2005 platí pro rozhodnutí o certifikaci lhůta 3 měsíce od podání návrhu.

3. Stejné lhůty platí i pro správní řízení vedení při rozhodování o autorizaci servisního střediska.

4. Při splnění lhůt uvedených v bodě 2 a 3 lze předpokládat, že nejpozději od 1. ledna 2006 bude možné postupné pořizování nových fiskálních pokladen nebo provádění úpravy dosud používaných pokladen tak, aby povinné subjekty mohly plnit nejpozději od 1. ledna 2007 svoji povinnost evidence plateb podle zákona o registračních pokladnách.