Dne 3. 5. 2005 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhodla o Senátem vrácené novele zákona o spotřebních daních a postoupila ji prezidentovi k podpisu. Poslanecká sněmovna přitom akceptovala pozměňovací návrhy Senátu. Součástí významné novely zákona o spotřebních daních (tento zákon novela mění 313 body) jsou také změny dalších daňových předpisů:

· změna zákona o dani z nemovitostí ve věci poplatníka daně u pronajatých pozemků k datu vyhlášení novely ve Sbírce zákonů (blíže Poplatník u zemědělských pozemků bude určen dohodou nájemce a vlastníka),

· změna zákona o DPH k datu vyhlášení novely týkající se § 58 (blíže Definice zdravotnických služeb a zboží v zákoně o DPH byla změněna),

· změna zákona o daních z příjmů k datu vyhlášení (změna § 35a týkající se investičních pobídek) a k 1. červenci 2005 (úprava týkající se uplatnění osvobození podpor z Vinařského fondu) – blíže Nepřímá novela zákona o daních z příjmů,

· změna zákona o správních poplatcích k datu vyhlášení (správní poplatek se bude vybírat opět za každou daň najednou – např. za 12 měsíčních zdaňovacích období roku 2003).

Zákon nebyl dosud podepsán prezidentem.