Průměrná cena PHM

Vyhláškou č. 577/2006 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, se stanoví průměrná cena pohonných hmot pro určení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Výše průměrné ceny za 1 litr PHM činí:

Benzin automobilový 91 O Speciál .. 27,80 Kč
Benzin automobilový 91 O Normal .. 27,90 Kč
Benzin automobilový 95 O Super .. 28,10 Kč
Benzin automobilový 98 O Super plus .. 31,10 Kč
Motorová nafta .. 28,10 Kč

Současně se ruší vyhláška č. 496/2005 Sb.