Podle návrhu připravované novely zákona o daních z příjmů s předpokládanou účinností od roku 2006 by měly být nezdanitelné části základu daně stanovené pevnou částkou nahrazeny slevami na dani.

Z § 15 zákona o daních z příjmů by měly být vyňaty částky, o které si může poplatník za předpokladu splnění uvedených podmínek snížit základ daně. Jde o stejný typ změny, která byla od roku 2004 zavedena u nezdanitelných částí základu daně na vyživované dítě.