Ještě jednou připomínáme Všem našim klientům, že v pátek 15. dubna je splatná záloha na silniční dani za prvé čtvrtletí letošního roku. Číselníky jednotlivých finančních úřadů naleznete na našich stránkách, pod záložkou „odkazy“.