Novela zákoníku práce provedená s účinností od 1. 1. 2012 zákonem č. 365/2012 Sb. omezila možnost sjednávání pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad v rozsahu širším než jedna obec. Tato úprava je obsažena v nově vloženém § 34a ZP.

Toto ustanovení  upravuje pouze způsob zjišťování či sjednávání místa, které je rozhodné, pokud je zaměstnanec opustí, pro poskytování cestovních náhrad podle § 151 a násl. zákoníku práce. Pokud bude se zaměstnanci pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad sjednáno, nesmí být, a to na rozdíl od úpravy platné do 31. 12. 2011, sjednáno šířeji než jedna obec.

 Není proto vyloučeno, aby bylo sjednáno několik pravidelných pracovišť v jedné obci, pokud to bude pro zaměstnavatele a zaměstnance praktické, není však možné sjednat jako pravidelné pracoviště dvě nebo více obcí.