Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,50 Kč u motorové nafty.