Od 1.1.2013 platí pro finanční úřady nové matriky. Veškeré platby je nutno zasílat již na tato nová čísla účtů.

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
od 1. 1. 2013

Název
finančního úřadu

Sídlo
finančního úřadu

Matrika

Kód
banky

Specializovaný finanční úřad Praha

77620021

0710

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha

77628031

0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha

77628111

0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice

77627231

0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň

77627311

0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary

77629341

0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem

77621411

0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec

77628461

0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové

77626511

0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice

77622561

0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava

67626681

0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno

77628621

0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc

47623811

0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava

77621761

0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín

47620661

0710