Daň z nemovitostí je splatná 31.5.2006, pro daňovou povinnost tohoto roku.

Finanční úřady v dubnu a květnu 2006 rozesílají předtištěné daňové složenky pro placení daně z nemovitostí. Tento nový typ složenky byl zaveden pro placení daní v hotovosti na České poště a její struktura položek tomu byla přizpůsobena.

Někteří poplatníci daňovou složenku používají i pro placení daně z nemovitostí bezhotovostní formou (příkaz k úhradě předaný bance nebo prostřednictvím internetového bankovnictví). Aby byla platba na účet FÚ připsána, musí v těchto případech poplatník uvést všechny 3 základní položky určující číslo účtu FÚ v ČNB – předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně), číslo účtu FÚ a kód banky. Na přední straně daňové složenky rozeslané finančním úřadem pro zaplacení daně z nemovitostí je v kolonce Číslo účtu FÚ/CÚ uvedeno číslo účtu FÚ. Předčíslí bankovního účtu je uvedeno v zakřížkované kolonce pod názvem Druh daně.

Pro placení daně z nemovitostí se předčíslí účtu rovná číslu 7755 a kód banky ČNB je vždy 0710, pozor však matriku má každý finanční úřad svou.