Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila nový zákon o nemocenském pojištění.

Nová právní norma vejde v účinnost 1. ledna 2007.

Cílem nového zákona o nemocenském pojištění je omezit zneužívání dávek a zainteresovat lékaře a zaměstnavatele na snižování pracovní neschopnosti.

Nová právní úprava nemocenského pojištění je součástí komplexních změn v oblasti sociální ochrany a trhu práce. Smyslem těchto změn je především motivace lidí k práci.

Hlavními principy nové právní úpravy jsou:

· jednotnost systému – bude jednotný pro všechny pojištěné osoby – zaměstnance, příslušníky ozbrojených sborů i pro OSVČ

· zvýšení spravedlnosti – do výše nemocenského se více promítne výše příjmu,

· účinnější prostředky proti zneužívání – bude lépe upraveno posuzování a uznávání pracovní neschopnosti, budou zavedeny pokuty za neplnění povinností a bude možno i odejmout oprávnění k uznávání pracovní neschopnosti,

· systém bude finančně neutrální – neměl by zatěžovat státní rozpočet. Tedy – vybere se tolik, kolik se vyplatí na nemocenských dávkách a kolik činí správní výdaje potřebné k provádění nemocenského pojištění.