Politická dohoda o odložení nového systému nemocenské – Kdy začne fungovat nový systém nemocenské?

Na základě jednání s představiteli parlamentních politických stran dosáhl místopředseda vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas dohody, na jejímž základě bude o jeden rok odložena účinnost nového systému nemocenské.

Nový systém začne fungovat až od 1. ledna 2008 s tím, že by v prvním roce účinnosti (v r. 2008) byla polovina nákladů, které budou platit zaměstnavatelé za náhradu mzdy v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti, refundována ze státního rozpočtu. Současně se sníží sazba pojistného na nemocenské pojištění placená zaměstnavatelem z vyměřovacího základu ze současných 3,3 % na 2,3 %.

V roce 2009 již pak budou zaměstnavatelé hradit náhradu mzdy zcela a současně se jim sníží pojistné na 1,4 % z vyměřovacího základu.

Tímto opatřením budou ze státní pokladny definitivně k dispozici finanční prostředky, které doposud chyběly na bezproblémové spuštění zákona o sociálních službách od 1. ledna 2007. „Je to kompromisní varianta, která byla dosažena na základě jednání s předsedou Sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Zdeňkem Škromachem“, říká ministr Petr Nečas.