Stravné si jako daňově uznatelný výdaj na cestovní náhrady můžeme uplatnit při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu.(Zaměstnanci mají nárok na stravné i při cestách trvajících 5-12 hodin.)

Jako OSVČ můžeme uplatnit stravné v rozmezí:

cesta trvala: rok 2009 rok 2010
více než 12, maximálně 18 hodin 92 – 110 Kč 93 – 112 Kč
více než 18 hodin 144 – 172 Kč 146 – 174 Kč