Od 1. ledna 2014 vzniká plátcům povinnost posílat veškerá podání výhradně elektronicky. Jen omezeného okruhu plátců se tato povinnost nedotkne.

Co je povinen podat plátce elektronicky?

  • daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
  • hlášení,
  • přílohy k přiznáním a hlášením včetně výpisu z evidence pro účely DPH (§ 92a zákona o DPH), souhrnného hlášení, hlášení o dodání nebo pořízení nového dopravního prostředku apod.

Na koho se tato povinnost vztahuje?

  • Plátci s výjimkou fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč za 12 měsíců, které nemusí činit elektronická podání ze zákona.
  • Netýká se identifikovaných osob.

 

Jaká může být forma podání?

Elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně (doposud nezveřejněno):

  • datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem (tzv. EPO), nebo
  • odeslána prostřednictvím datové schránky, kde není nutný elektronický podpis. Je však nutné dodržet formát předepsaný daňovou správou, nelze posílat ve formátech, které finanční správa nedokáže „natáhnout“ do svých systémů.