Jaké změny pro Vaše podnikání přináší od 1.12.2013 nový zákon o povinném značení lihu:

Pro osoby povinné značit líh (výrobce a dovozce lihovin) a distributory lihovin (velkoobchody a ostatní kdo prodávají lihoviny subjektům k dalšímu prodeji) je od 1.12.2013 povinná registrace a zároveň do 1.1.2014 složení kauce nebo bankovní garance. Když splní všechny podmínky pro registraci, stanou se distributory lihu a mohou prodávat dalším subjektům i koncovému odběrateli. Registrace zaniká 5 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla složena bankovní garance, která je kaucí. Je nutné v termínu zažádat o prodloužení a zajistit bankovní garanci.

Pro maloobchodní jednotky, hotely a restaurace (všechny subjekty, co prodávají lihoviny pouze koncovému odběrateli) platí povinnost zažádat o koncesi na živnostenském úřadě. Podnikatel, který byl ke dni 17.10.2013 oprávněn prodávat lihoviny, musí v šestiměsíční lhůtě do 17.4.2014 zažádat na Živnostenském úřade o koncesi, může pak lihoviny prodávat, pokud nedojde k pravomocnému zamítnutí žádosti. Koncese je bezplatná.

Lihoviny pro další prodej lze nakupovat pouze od registrovaných distributorů; distributoři mají povinnost denně hlásit na celní úřad údaje o uskutečněných prodejích.

Za nákup lihovin nese plnou zodpovědnost kupující, distributor bude uvádět své registrační číslo na daňovém dokladu, lze ověřit na adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx

Rodné listy a 3B dokumenty zůstávají nadále v platnosti, při kontrole je nutné předložit společně s daňovým dokladem, kde je plná identifikace odběratele, včetně vypočtené spotřební daně. Není tedy možno předkládat například paragon (doklad bez hlavičky odběratele).

Nový zákon se vztahuje na lihoviny od 15% alkoholu a stanovuje maximální objem z původních 6 litrů na 3 litry, přičemž spotřebitelské balení nad 1l musí být pouze ve skle (pozor, lahve nad 1l nesmí být PET, ale ani keramika); nevztahuje se na lihoviny do 0,06l.

Pro gastro zařízení a ostatní provozy, kde dochází k rozlévání lihovin, platí ještě přísnější pravidlo, kdy tyto provozovny mohou prodávat maximálně balení 1litr, přičemž vše pouze ve skle. Ruší se také chladiče či ohřívače s nádržkou (např. chladič na vodku Amundsen nebo ohřívače na Bombardino). Na jednom pokladním místě může být pouze jedna otevřená lahev od druhu, když má lahev jednocestný uzávěr, tak se počet na pokladní místo navyšuje na 3ks. Pozor, pokladní místo není kasírka barmana. Nesmíte ani prodat lahev zákazníkovi, když budete mít za barem další rozdělanou, nesmíte mít ani lahev pro vlastní potřebu.

Do 1.12.2013 je tedy nutné vyprodat lihoviny, co nesplňují kritéria pro Vaši provozovnu.

Od 1.12.2013 budou kolky s novým ochranným prvkem. Z daňových skladů musejí do 9 měsíců staré kolky vyexpedovat nebo přeznačit novými, staré kolky u zboží již uvedeného do oběhu je platnost neomezená, velkoobchod Vám tedy může dodávat staré kolky i po této lhůtě.