Od 1. ledna 2010 bude činit ošetřovné nejdéle 6 dní.

U ošetřovného se stanoví, že délka podpůrčí doby činí nejdéle 6 kalendářních dnů a v případě osamělého zaměstnance, který trvale pečuje aspoň o jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, bude délka podpůrčí doby činit nejdéle 13 kalendářních dnů, s tím, že tato podpůrčí doba 6 nebo 13 kalendářních dnů se počítá od čtvrtého dne potřeby ošetřování nebo péče.