Česká daňová správa spustila pilotní projekt Daňový portál. Daňový portál slouží pro komunikaci s daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení.

Co budete potřebovat pro přístup na „Daňový portál“?

Vzhledem k tomu, že „Daňový portál“ bude pracovat s reálnými údaji, vedenými u jednotlivých finančních úřadů, je nutné dbát na dodržení bezpečnosti přístupu k těmto údajům. Proto je nutné, abyste si pořídili tzv. kvalifikovaný certifikát občana, neboli zaručený elektronický podpis, který je podmínkou pro komunikaci se státní správou s použitím zaručeného elektronického podpisu. Ti z Vás, kteří již platný kvalifikovaný certifikát vlastní, nemusí žádat o vydání nového.

Prostřednictvím modulu Stav osobního daňového účtu si můžete ověřit, zda finanční úřady evidují k určitému datu na Vašem osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda jeho stav je vyrovnán. Osobní daňový účet si můžete představit jako přehled Vašich daňových povinností a plateb, které se k nim vztahují. Obsahuje taktéž platby, které je Vám povinen zaslat finanční úřad. Díky tomuto dálkovému přístupu budete mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž byste ho museli navštívit. K využití této služby musíte vlastnit tzv. kvalifikovaný certifikát.
V rámci elektronického podání bude možné i nadále vytvářet a zpracovávat podání adresovaná daňové správě. Písemnost je možné zobrazit, uložit nebo i vytisknout v PDF formátu a také elektronicky odeslat (podat) s využitím zaručeného elektronického podpisu nebo bez něj (vybraná podání).