Základní sazbu daně silniční bylo možné v minulém zdaňovacím období roku 2007 snížit podle § 6 odst. 6 a 7 zákona o dani silniční až o:

  • 40 %, pokud vozidlo splňovalo emisní limity úrovně EURO 2,
  • 48 %, pokud vozidlo splňovalo emisní limity úrovně EURO 3 a vyšší.

Toto snížení daně však již není možné využít v roce 2008.

Podle návrhu novely zákona o dani silniční by měla být možnost snížení sazby daně o 48 % po dobu 36 měsíců od registrace a o 40 % po dobu následujících 36 měsíců, celkem tedy 72 měsíců. Snížení sazby daně by mělo být možné využít kromě nákladních též u osobních vozidel. Navrhovaná účinnost novely, kterou v současné době projednává Parlament, je však až od roku 2009. Důvodová zpráva však počítala se schválením novely již pro zdaňovací období roku 2008. Nelze proto vyloučit, že se zákonodárce bude snažit situaci vyřešit buď urychleným schválením novely, nebo prodloužením platnosti snížení sazby daně z roku 2007 i pro rok 2008.