Dexter je nejmenší evropské plemeno skotu. Je to trpasličí verze irského plemene kerry, výška krav v kříži je pouze 96–104 cm a hmotnost okolo 300 kg. Je to skot s dvoustrannou užitkovostí, dlouhověký a nenáročný, populární zvláště v malých domácích chovech.

Dexter je plemeno pocházející z jihozápadního Irska a je přímým potomkem černého skotu Keltů. Vyšlechtěno bylo v 18. století panem Dexterem, cílem bylo vytvořit malé plemeno skotu s dobrou mléčnou i masnou užitkovostí. Na počátku plemene stála malá kráva s krátkými končetinami a býk plemene kerry.[1] Do Velké Británie se plemeno dostalo v roce 1882 a v roce 1892 byla založena Dexter Cattle Society.

Charakteristika plemene
Dexter je miniaturní plemeno skotu, v dospělosti má poloviční velikost oproti středním plemenům, jako je herefordský skot, a jen třetinovou výšku oproti velkým plemenům, jako je holštýn. Má široký a hluboký trup a silně osvalenou záď, hlava je krátká a široká. Většína zvířat je rohatá, rohy směřují nahoru. Končetiny jsou krátké, u části zvířat je zkrácení končetin výraznější a to často bývá způsobeno přítomností genu způsobující chondrodysplazii, poruchu růstu chrupavek, která je své heterozygotní podobě způsobuje trpasličí vzrůst.

Většina zvířat je černých, občas se vyskytují červená a šedohnědá zvířata.
Naše farma chová 2 kravičky a jednoho býčka černé barvy.