Zálohy na silniční dani

Upozorňujeme naše klienty na splatnost zálohy na silniční dani k datu 15.4.2006, ve výši 1/4 z celkové daňové povinnosti pro tento rok. Pro urychlení výpočtu uvádíme tabulku sazeb pro jednotlivá vozidla. (1) Roční sazba daně u osobních vozidel činí při zdvihovém...

Daňová složenka – vstřícný krok pro daňové poplatníky

Od 15. března je na všech pobočkách České pošty v republice k dispozici Daňová složenka, nový platební doklad, jehož prostřednictvím je možné finančnímu nebo celnímu úřadu platit daně. Okruh míst, kde je možné daň v hotovosti zaplatit, se tak rozšiřuje o více než 3...

Společné zdanění manželů

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se blíží a proto přinášíme několik nejčastějších dotazů, týkajících se právě společného zdanění manželů. Dotaz: Za loňský rok 2005 budeme s manželkou naše příjmy danit společně. Mé daňové přiznání mi...

Informace o zavádění registračních pokladen

Informace o zavádění registračních pokladen Zdroj: Česká daňová správa Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, nabyl účinnosti dne 1. 7. 2005. K 17. 2. 2006 byla Ministerstvem financí udělena certifikace celkem 86 typům registračních pokladen s fiskální...

Balíček změn 2006

Zákon o dani z příjmů 1. Novela č. 552/2005 Sb. účinná od 1. ledna 2006 mění především zákon o vysokých školách. V daních z příjmů jsou podle nového znění § 24 odst. 2 písm. zr) náklady na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a stipendijního fondu do výše 2 %...

Nová výše záloh na OSSZ

V roce 2006 se změní výše záloh na pojištění na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných. Nové zálohy bude OSVČ platit až po podání Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2005. OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na...

Novela DPH od 1.října v platnosti.

Novela zákona o DPH je účinná od 1. října 22.9.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer, Sbírka zákonů Pod č. 377/2005 vychází ve Sbírce 29. září novela zákona o DPH. Novela přináší tyto změny: · Stanovení předmětu daně se novelou dostává do souladu s Šestou směrnicí a zákon...

Zálohy na silniční dani

Dovolujeme si upozornit naše klienty, že dne 17.10.2005 je splatná třetí záloha na silniční dani.

Daň z nemovitostí

Upozorňujeme naše klienty, že dne 31.5.2005 je splatná daň z nemovitostí na zdaňovací období roku 2005. Finanční úřad v současné době rozesílá složenky pro úhradu daně.

Parlament schválil balíček daňových změn

Dne 3. 5. 2005 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhodla o Senátem vrácené novele zákona o spotřebních daních a postoupila ji prezidentovi k podpisu. Poslanecká sněmovna přitom akceptovala pozměňovací návrhy Senátu. Součástí významné novely zákona o spotřebních...

Senát vrátil opět zákon o registračních pokladnách..

Vládní návrh zákona o registračních pokladnách senátoři zamítli a vrátili poslancům, aby o něm hlasovali znovu. Vládní návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou by měl nabýt účinnosti dnem 1. července 2005. 1. Ode dne účinnosti zákona každý daňový...

Co přinese novela o daních z příjmů?

Podle návrhu novely zákona o daních z příjmů by mělo počínaje zdaňovacím obdobím roku 2006 dojít k rozšíření prvního daňového pásma a snížení mezních sazeb daně pro první dvě pásma. Návrh může do definitivního schválení doznat řady změn, uvádíme srovnání tabulky sazeb...