Informace k uplatňování DPH u mýtného

Dotaz: Zahrnuje se do základu daně mýtné v případě poskytnutí přepravní služby dopravcem? Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2007 zaveden systém elektronického mýtného, jehož výběr zajišťuje Ministerstvo...

Průměrné ceny PHM pro rok 2006

Průměrná cena PHM Vyhláškou č. 577/2006 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, se stanoví průměrná cena pohonných hmot pro určení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Výše průměrné ceny za 1 litr PHM činí: Benzin automobilový 91 O Speciál .. 27,80 Kč...

Minimální mzda a zdravotní pojištění

Minimální mzda a zdravotní pojištění od 1. ledna 2007 Od 1. ledna 2007 se zvyšuje minimální mzda zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou z původních 7 955 Kč na 8 000 Kč. Pro zaměstnance se díky zvýšení minimální mzdy zvyšuje minimální vyměřovací základ. Tato změna se...

Nemocenské od 1.ledna 2007

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 12. 12. 2006 schválila návrh zákona předloženého vládou do Poslanecké sněmovny dne 1. 9. 2006, jímž vláda zmírňovala rozpočtové dopady snížené sazby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve znění pozměňovacích návrhů Senátu...

Co je nového v cestovního náhradách

Co je nového v cestovních náhradách od 1. 1. 2007? Od 1. ledna 2007 je problematika cestovních náhrad upravena přímo zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., konkrétně v části sedmé. Stávající zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb. se zrušuje . * cena pohonné hmoty Cenu...

Nový systém nemocenské odložen

Politická dohoda o odložení nového systému nemocenské – Kdy začne fungovat nový systém nemocenské? Na základě jednání s představiteli parlamentních politických stran dosáhl místopředseda vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas dohody, na jejímž...

Aktuálně k platnosti zákona o registračních pokladnách

Jedním z nejčastěších dotazů našich klientů je, zda se změnil termín povinného zavedení registračních pokladen. Zákon o registračních pokladnách je stále platný a ukládá povinnost používat certifikovanou registrační pokladnu pro povinné subjekty nejpozději od...

Změna sídla firmy

Oznamujeme Všem našim klientům, že naše firma změnila sídlo do Nádražní ulice 510/II ( naproti JH Marketu). Od 1. září nás najdete na této adrese. Telefonický kontak zůstává nezměněn.

Daňový portál spuštěn

Česká daňová správa spustila pilotní projekt Daňový portál. Daňový portál slouží pro komunikaci s daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení. Co budete potřebovat pro přístup na „Daňový portál“? Vzhledem k tomu, že „Daňový...

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. čevence 2006 vzroste minimální mzda o 5,1%. Měsíčně tak budou lidé, kterří minimální mzdu pobírají, dostávat místo současných 7 570 Kč 7 955 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste ze 44,70 Kč na 48,10 Kč.

Placení daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí je splatná 31.5.2006, pro daňovou povinnost tohoto roku. Finanční úřady v dubnu a květnu 2006 rozesílají předtištěné daňové složenky pro placení daně z nemovitostí. Tento nový typ složenky byl zaveden pro placení daní v hotovosti na České poště a...

Nový zákon o nemocenském pojištění

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila nový zákon o nemocenském pojištění. Nová právní norma vejde v účinnost 1. ledna 2007. Cílem nového zákona o nemocenském pojištění je omezit zneužívání dávek a zainteresovat lékaře a zaměstnavatele na...