Zálohy na daň silniční bez snížení daně?

Základní sazbu daně silniční bylo možné v minulém zdaňovacím období roku 2007 snížit podle § 6 odst. 6 a 7 zákona o dani silniční až o: 40 %, pokud vozidlo splňovalo emisní limity úrovně EURO 2, 48 %, pokud vozidlo splňovalo emisní limity úrovně EURO 3 a vyšší. Toto...

Odstranění tvrdosti u daňových NEREZIDENTŮ

Ministerstvo financí České republiky na základě zmocnění v ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za účelem odstranění tvrdosti činí toto opatření:...

Daň z nemovitostí 2008

Distribuce složenek pro platbu daně z nemovitostí za zdaň. období roku 2008 Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek...

Pokyn D 317

Pokyn č. D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007. Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992...

DPH u bytové výstavby

Informace k uplatňování DPH u bytové výstavby Zdroj: Ministerstvo financí Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, je s platností od 1. 1. 2008 novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Snížená sazba daně se zvyšuje na 9 %. Bytovým...

Novela insolvenčního zákona

Senát podle očekávání schválil novelu, která má nový insolvenční zákon sladit se stovkou dalších norem. Přijetí novely je nezbytné například kvůli spuštění insolvenčního rejstříku od ledna 2008. Nové úpadkové právo má umožnit věřitelům lépe chránit svůj majetek a...

Daňová reforma u právnických osob

Reforma veřejných rozpočtů připravila tyto změny ve zdanění právnických osob: · snížení firemních daní v roce 2008 na 21 %, · prodloužení doby odepisování u osobních automobilů na 5 let, · zrušení limitu 1,5 mil. Kč pro daňové odpisování osobních automobilů, ·...

Stále se něco děje!

Návrhy změn v daňové oblasti I. DPH · zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 % · uplatnění snížené sazby daně na ekologická paliva II. Daň z příjmů právnických osob · snížení sazeb · postupná reforma základu daně · opravné položky k pohledávkám III. Daň z příjmů...

Daňová reforma a minimální základ daně

V zákoně o daních z příjmů navrhuje daňová reforma mimo jiné také zrušení minimálního základu daně. Zrušení minimálního základu daně se navrhuje na základě programového prohlášení a je třeba počítat s tím, že bude mít negativní rozpočtový dopad. Nicméně minimální...

Snížení sazeb u daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob a daňová reforma Navrhovaná daňová reforma obsahuje postupné snižování sazby daně u právnických osob, které by však mělo být rozpočtově neutrální a proto je provázeno rozšiřováním základu daně. Snížení sazby daně z příjmů právnických osob...

“Odvodový strop” – bude, nebo nebude?

Kdo se těšil na zavedení stropu pro odvod pojistného, bude si muset zřejmě počkat. Sněmovna totiž zamítla návrh ČSSD na strop odvodů sociálního pojištění Poslanecká sněmovna minulou středu zamítla návrh na zavedení stropu pro odvody na sociální a zdravotní pojištění a...

Průměrné ceny PHM pro podnikatele za rok 2006

Ministerstvo financí vyhlásilo pokynem D-306 průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele – fyzické osoby za zdaňovací období roku 2006. Tyto ceny lze použít pro výpočet náhrady jízdních výdajů při cestách souvisejících s podnikatelskou činností v roce 2006....