Zahraniční DPH

Do 30. září lze požádat o vrácení daně za plnění uskutečněná v jiném členském státě. Pokud český plátce daně uhradil v roce 2016 daň jiného státu EU, může o její vrácení požádat do 30. září 2017. Musí však být splněny následující podmínky: Jde o daň uplatněnou...

Minimální mzda od 1.1.2016

Od roku 2016 se zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. V návaznosti na to se valorizují také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro...

Kontrolní hlášení

 Vážení klienti, jak jste již byli informováni, od roku 2016 vzniká pro plátce DPH nová povinnost, a to podávání kontrolního hlášení. Toto hlášení se bude u všech plátců podávat měsíčně a pouze elektronicky. Termín podání je vždy 25. dne v měsíci, je zrušena 5denní...

Nespolehlivý plátce DPH

V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam...

Platby v hotovosti

V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.

Podnikání a peněžitá pomoc v mateřství

Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání. Živnost však nesmí vykonávat osobně. Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pobírá PPM z nemocenského pojištění z titulu OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně...

Pokuty za neplnění daňových povinností nově

Parlament projednává spolu s balíkem jiných daňových novel i změnu daňového řádu, která by měla přinést změnu v pokutování daňových subjektů. Mělo by proto dojít ke změně daňového řádu tak, aby bylo možné subjekty sankcionovat za nesplnění nepeněžních povinností....

Uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob

Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní...

DPH elektronicky výkladem GFŘ

Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k elektronickému podání v oblasti DPH od 1. ledna 2014, které se týká i přiznání za rok 2013 učiněná v roce 2014. Upozorňuje na výjimky, kdy i osoby bez obecné povinnosti elektronických podání musí podávat elektronická...

Pojistné přiznání

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská...

Přiznání k DPH za prosinec a IV. čtvrtletí 2013 již elektronicky

Od 1. ledna 2014 vzniká plátcům povinnost posílat veškerá podání výhradně elektronicky. Jen omezeného okruhu plátců se tato povinnost nedotkne. Co je povinen podat plátce elektronicky? daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k přiznáním a...
12345... »